ZWIE GRUP Katarzyna Zembrzuska

ZWIE GRUP Katarzyna Zembrzuska
ZWIE GRUP Katarzyna Zembrzuska


ZWIE posiada w swoim dorobku realizację wielu liczących się obiektów sieci elektroenergetycznych, w tym:

 • linie średniego i niskiego napięcia (napowietrzne i kablowe),
 • linie napowietrzne i kablowe 110 kV,
 • znaczną ilość stacji transformatorowych różnych typów.

Obiekty wykonywane są wraz z automatyką zabezpieczeniową, telemechaniką, pomiarami i badaniami pomontażowymi.

ZWIE jest także doświadczonym wykonawcą instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, handlowych i budownictwie mieszkaniowym.

Wyspecjalizowana i doświadczona kadra pozwala na realizację bardzo skomplikowanych i wymagających doświadczenia robót.

Terminowość i sprawna realizacja zlecanych zadań pozwoliła firmie uzyskać opinię firmy solidnej, profesjonalnej i zaliczanej do czołówki wśród wykonawców robót elektroenergetycznych.


  Zapraszamy do Współpracy

Oferta


 • instalacje elektroenergetyczne
 • instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych, handlowych i budownictwie mieszkaniowym
 • pomiary, badania pomontażowe
  W zakres usług ZWIE wchodzą pomiary okresowe, kontrolne i pomontażowe instalacji oraz urządzeń elektrycznych (energetycznych, przemysłowych i innych) we wszelkiego rodzaju obiektach. Naszą domeną w tym zakresie są głównie:
  . pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  . pomiary rezystancji izolacji
  . pomiary rezystancji uziemień ochronnych, roboczych i odgromowych
  . pomiary napięć rażenia i krokowych
  . pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  . próby napięciowe kabli średniego napięcia (S/N, W/N)
  . pomiary natężenia i równomierności oświetlenia
  . pomiary transformatorów, rozdzielni, wyłączników małej i dużej mocy, przekładników prądowych i napięciowych, odgromników i instalacji odgromowych, baterii kondensatorów, próby napięciowe i prądowe urządzeń niskiego, średniego (n/n, S/N, W/N)


 • linie kablowe do 110 kV włącznie
  ZWIE to również ceniony wykonawca linii kablowych. Przy tego rodzaju robotach, a zwłaszcza przy układaniu kabli wysokiego napięcia wymagana jest szczególna precyzja i ostrożność, gdyż nawet niewielkie uszkodzenie może spowodować groźną w skutkach awarię. Pracownicy Spółki są praktykami w realizacji tego rodzaju prac, w różnych warunkach terenowych i przy wykorzystaniu różnorodnych technologii układania kabli. Każdorazowo Spółka dba o jak najmniejszą ingerencje w środowisko naturalne i estetykę krajobrazu.


 • linie napowietrzne do 110 kV włącznie
  Wykonawstwo napowietrznych linii elektroenergetycznych wymaga posiadania odpowiedniej bazy techniczno - transportowej, wiedzy dotyczącej stawiania konstrukcji zależnie od specyfiki regionu, warunków klimatycznych (obciążenie wiatrem i sadzią). ZWIE jest przedsiębiorstwem posiadającym zarówno odpowiednie zaplecze sprzętowe, kadrę posiadającą wymagane przez przepisy uprawnienia i ogromne doświadczenie w realizacji tego rodzaju prac.


  W trakcie budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych dbamy o ochronę środowiska naturalnego i bezpieczeństwo publiczne szczególnie na terenach miejskich i leśnych. Słupy o konstrukcji ażurowej zastępujemy słupami wirowanymi o okrągłych przekrojach, większej wytrzymałości i żywotności. Tam gdzie jest to możliwe remontujemy istniejące konstrukcje, co pozwala na obniżenie kosztów inwestycji.


 • stacje transformatorowo-rozdzielcze do 110 kV włącznie
  ZWIE jest wykonawcą stacji transformatorowo - rozdzielczych różnych typów. Staramy się, aby budynki stacyjne stawiane w zabudowie miejskiej oraz uwarunkowanej regionalnymi wymaganiami architektury nie odbiegały pod względem konstrukcji bryły i wystroju od stylu pozostałej zabudowy. W montowanych przez nas stacjach i urządzeniach wykorzystujemy najnowsze technologie renomowanych firm, polskich i zagranicznych dostosowując je do wymagań obiektu. Stacje (na życzenie inwestora) wyposażane są w elektroniczne, komputerowe systemy sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji.


 • sygnalizacja, automatyka, telemechanika, sterowanie.
  W zakres tego rodzaju usług wchodzi: automatyka zabezpieczeniowa, sterownicza, telesterowanie, telesygnalizacja, telepomiar wszelkiego rodzajów i typów urządzeń elektroenergetycznych.